Konkurs foto MG Projekt rozstrzygniety!


Dobiegl‚a kon„ca pierwsza edycja konkursu fotograficznego MG Projekt. Dzie™kujemy za ogromne zainteresowanie €“ zarowno ze strony uczestnikow, jak i glosuja…cych. W sumie otrzymalia›my ponad 40 roznorodnych zdjec‡, prezentuja…cych nasze projekty w trakcie budowy oraz po jej zakon„czeniu. Ostatecznie, gl‚osami internautow, pierwsze trzy miejsca otrzymal‚y:

I miejsce (meble ogrodowe o wartos›ci 7.000 zl‚): Mal‚gorzata Salamon (Natalia)
II miejsce (kamera o wartos›ci 2.500 zl):

Read more …

Reklamy