Swiadectwo energetyczne – najwazniejsze informacje


Od 1 stycznia 2009 roku w polskim prawie budowlanym zaczely obowia…zywac‡ s›wiadectwa energetyczne be™da…ce wynikiem dyrektywy unijnej z 2003 roku.
Ale czym tak naprawdę jest takie s›wiadectwo? Do czego sl‚uzy? Czy musza… je posiadac‡ wszystkie projekty domow, czy moze tez gotowe budynki? Zapraszamy do zapoznania sie™ z wpisem.

Czym jest swiadectwo energetyczne?
sšwiadectwo energetyczne to, mowia…c najpros›ciej, dokument okres›laja…cy la…czne zapotrzebowanie na energie™ w domu. Od

Dodatkowe informacje dla Inwestorow na blogu MGProjekt…

Reklamy