Jak wybrac projekt domu cz. 2: dopasowanie projektu do dzialki


Podejmuja…c decyzje™ o budowie domu nalezy zwrocic‡ uwage™ na wiele roznych czynnikow. W poprzednim odcinku poradnika MG Projekt zastanawialismy sie™ m.in. nad okres›leniem rzeczywistych potrzeb rodziny i mozliwos›ciami budzetowymi. W czes›ci drugiej zajmiemy sie™ kolejnym waznym aspektem €“ dopasowaniem projektu do posiadanej dzial‚ki.
Decyduja…c sie™ na projekt domu, musimy zawsze miec‡ na wzgle™dzie dzial‚ke™. W wie™kszos›ci przypadkow to ona determinowac‡ be™dzie mozliwy do

Czytaj na blogu budowlanym…